Påmelding

Hotellet har gitt oss litt mer tid til å oppgi endelig tall på deltagere.

Vi forlenger derfor påmeldingsfristen!

Betalingsfrist 20.april 2022

Pris for hele treffet: kr. 2.700 som inkluderer all aktivitet på treffet samt lunch og kaffe/snack gjennom dagen og middag.

Det inkluderer ikke hotellovernatting. Se egen beskrivelse under menypunktet for Overnatting.

Om du ikke ønsker å delta på middag fredag kveld på hotellet, eller ønsker å ta med en ledsager, trekker du fra kr. 425,- eller legger til kr. 425,-.

Om du ikke ønsker å delta på festmiddag lørdag, eller ønsker å ta med en ledsager, trekker du fra kr. 675,-  eller legger til kr. 675,-.

Innbetaling til: Kontonummer: 3624.53.02120.

Du må i tillegg sende mail til kasserer@bekkalokket.no med beskjed om hvem som er påmeldt og hva du ønsker å delta på av middag fredag og lørdag. Vi setter stor pris på at du oppgir hvilken klubb du er medlem av. Bruk den samme eposten om du har spesielle behov eller allergier når det kommer til mat.

Du vil motta en bekreftelse fra oss når vi har registrert din påmelding/betaling.